ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ VE ETİK KURALLARIMIZ

İZGİ ENERJİ VE KİMYA A.Ş. ’nin temel hedeflerinden biri, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda insan haklarına, iş yaptığımız ülkelerin toplumsal ve yasal kuralları ile birlikte kanunlarına tam uygunlukla çalışmayı benimseriz, çalışma koşullarında, çevre ve etik konularında Türkiye’nin vizyonunu yukarılara taşımaktır. Üretim yaptığımız her alanda kaynakları en verimli şekilde kullanmak, attığımız her adımı geleceği düşünerek tasarlamak, tüm karar süreçlerimize yön verenlerin başında geliyor. 

Bizler, ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarımızı kurumsal sürdürülebilirlik kimliğimizle yönetiyoruz. Kaynakların sonsuz olmadığının bilincindeyiz; bu nedenle, insanların yaşam kalitesini yükseltebilmek, doğal yaşamla kaynakların dengesini azami oranda koruyabilmek için etik kurallara bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu değerler, ilk günden itibaren iş ahlakımızı belirliyor ve yolculuğumuzdaki başarımızı devam ettirebilmemizi sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, bizlerin anlayışı içinde kurumsallaşması noktasında hepimize önemli bir katkı sağlıyor. 

Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler; risk yönetimi, verimlilik artışı, çalışan motivasyonu ve bağlılığı, marka bilinci, yeni piyasalara erişim açısından şirketimizin daha yüksek hedeflere ulaşabilmesi için yol gösterici bir yöntem olarak kabul ediyoruz.